Regulamin

Ogólne

Copyright Gtechniq Polska. Kopiowanie i powielanie treści bez zezwolenia jest zabronione.
Nota prawna: ta strona używa plików cookie, jeśli nie akcetujesz tego proszę opuść stronę.

Wprowadzenie

Niniejsze zawiadomienie dotyczy wszystkich danych klientów, które zbieramy w trybie offline i świadczonych przez nasze usługi. Nasze główne źródło danych pochodzi z witryny gtechniq.com i powiązanych z nią domen.
Firma Gtechniq dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i nigdy nie będzie sprzedawać żadnych danych zebranych od klientów stronom trzecim lub innym organizacjom.
Stworzyliśmy naszą Informację o Prywatności zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 r. I Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) 2018.
Twoje prawo do prywatności jest dla nas bardzo ważne i wiemy, że kiedy przekazujesz nam informacje o sobie, ufasz nam, że jesteśmy za to odpowiedzialni. Gtechniq zobowiązuje się do ochrony prywatności osób korzystających z naszych usług oraz poufności danych osobowych przekazywanych nam przez naszych klientów. Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Przeczytaj uważnie zasady, aby zrozumieć, w jaki sposób traktujemy dane.

Dla klientów sklepu

Przechowujemy dane o klientach, którzy rejestrują się na stronie Gtechniq, lub robią zakupy, na stronie Gtechniq. Dane te obejmują:
Nazwa, adres, adres wysyłki, nr telefonu, adres e-mail, nr VAT (jeśli dotyczy), adres IP, jak słyszałeś o Gtechniq.
Nie przechowujemy żadnych informacji o karcie kredytowej lub debetowej – jest to przetwarzane za pomocą Payu.pl.
Informacje, które zbieramy od klientów, są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień. Klienci, którzy zdecydowali się na naszą listę mailingową (biuletyn), otrzymają jeden e-mail w ostatni piątek każdego miesiąca z MailChimp z najnowszymi nowościami, wskazówkami i ofertami z Gtechniq. Klienci mogą zrezygnować z tego w dowolnym momencie, wybierając opcję rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.
Informacje o klientach są przesyłane elektronicznie ze strony internetowej Gtechniq w celu zabezpieczenia, zaszyfrowanego systemu opartego na chmurze. Od tego zamówienia są przetwarzane.
W dowolnym momencie klienci mogą edytować swoje informacje lub całkowicie je usunąć, przechowujemy je na stronie internetowej Gtechniq, usuwając ich profil.
W ramach RODO 2018 przechowujemy te informacje za zgodą użytkownika. Klienci rejestrują i konfigurują swoje konto na stronie internetowej Gtechniq, aby ułatwić proces zakupu – dane są przechowywane przy użyciu nazwy użytkownika i hasła ustalonych przez klienta.

Dla klientów hurtowych

Te same dane dotyczą wszystkich klientów hurtowych i dostawców, jak wyżej.
Jako klient hurtowy możesz otrzymywać e-maile z aktualnościami dotyczącymi najnowszych wydarzeń biznesowych w Gtechniq, aby zrezygnować z subskrypcji, możesz usunąć siebie z listy mailingowej.

Klienci, których samochody zostałe zabezpieczone powłokami Gtechniq (Platinum, Crystal Serum Ultra, C1 i Crystal Serum Light) w salonach samochodowych lub przez Akredytowanego Detailera

Klienci, którzy mieli swój samochód zabezpieczony przez jednego z dwóch wyżej wymienionych specjalistów, otrzymują gwarancję Gtechniq. Ta gwarancja dotyczy indywidualnego klienta, a nie samochodu, ale w momencie sprzedaży samochodu gwarancja traci ważność.
Aby zakwalifikować się do naszej gwarancji, przyjmujemy następujące dane:
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Adres
Numer rejestracyjny / rejestracyjny samochodu
Marka samochodu
Model samochodu
Numer gwarancji
Data złożenia powłoki
Dealer, który zastosował powłokę
Te dane są przechowywane na naszym bezpiecznym serwerze i wykorzystywane wyłącznie do celów gwarancji. Każdego roku skontaktujemy się z klientami (tam, gdzie ma to zastosowanie), aby przypomnieć im, że ich samochód jest zobowiązany do kontroli – bez inspekcji gwarancja na powłokę traci ważność.
Dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze, a dane (gwarancje), które są nieprawidłowe, są usuwane z systemu po 24 miesiącach.
Ponieważ pomiędzy Gtechniq a podmiotami rejestrującymi swoje samochody istnieje gwarancja, gromadzenie danych odbywa się zgodnie z zasadą “Kontrakty” w zakresie RODO. Gwarancja na powłokę Gtechniq jest pisemną umową ze wszystkimi klientami, którzy otrzymują numer rejestracyjny. Dlatego każdy klient, który ma chroniony samochód, ma możliwość wyboru, czy chciałby zawrzeć z nami tę umowę – jeśli zgodzi się, może zarejestrować – bez rejestracji danych gwarancja nie będzie możliwa.
Jeśli ktoś chce usunąć swoje dane osobowe z systemu rejestracji gwarancji w dowolnym momencie, a tym samym anulować ich gwarancję, może to zrobić, kontaktując się z: kontakt@gtechniq.pl

Marketing

Gtechniq od czasu do czasu dodaje próbki lub literaturę do wysyłanych zleceń, jednak jesteśmy świadomi wpływu marketingu bezpośredniego, dlatego starannie wybieramy, jak często to się dzieje.
Od czasu do czasu zbieramy również dane od osób na pokazach i wydarzeniach, osoby, które wyrażą zgodę na kontakt z nami, zostaną wpisane na naszą listę mailingową biuletynów, jeśli zechcą zostać usunięte, mogą to zrobić, anulując subskrypcję naszego miesięcznego e-mail.
Każdy może zrezygnować z otrzymywania od nas informacji o marketingu bezpośrednim w dowolnym momencie, za pomocą linku “Anuluj subskrypcję” na dole otrzymanego e-maila od Gtechniq lub kontaktując się z zespołem marketingowym Gtechniq – marketing@gtechniq.pl
W przypadku, gdy klienci biorą udział w konkursie online, a ich dane kontaktowe są potrzebne do dostarczenia, dane te są następnie usuwane z naszych adresów e-mail i kont mediów społecznościowych miesiąc po wysłaniu nagrody.

Jak dzielimy się twoimi danymi osobowymi?

Jak wspomniano we wstępie do tej informacji o ochronie prywatności. Zgodnie z polityką firmy Gtechniq nie udostępnia żadnych danych osobowych ani biznesowych firmom zewnętrznym w celach marketingowych.
Jedynymi szczegółami, które mogą być udostępniane są nasze dane, gdy dostawa jest realizowana w naszym imieniu za pośrednictwem dostawców usług, takich jak DPD, DHL,UPS i Fedex (lista ta nie jest obszerna i może ulec zmianie).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone. Określając odpowiednie okresy przechowywania, uwzględnimy następujące czynniki:
1.  Zobowiązania prawne na mocy obowiązującego prawa w zakresie zatrzymywania danych przez określony czas;
2. Przedawnienie zgodnie z obowiązującym prawem;
3. (Potencjalne) spory, oraz;
4. Wytyczne wydane przez odpowiednie organy ochrony danych.

W przeciwnym razie bezpiecznie usuniemy Twoje dane, gdy nie będzie to już potrzebne.

Specyfika strony internetowej

Linki do stron internetowych osób trzecich:
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. O ile nie wskazano inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich stron.

Bezpieczeństwo

Serwery używane przez Gtechniq są zlokalizowane w Wielkiej Brytanii i są w pełni bezpieczne i zaszyfrowane. Firma, której używamy do hostowania naszych danych, dysponuje najnowocześniejszymi centrami danych, w których pracują technicy, którzy monitorują nasze serwery przez całą dobę, wykorzystując najsurowsze metody zabezpieczeń, w tym CCTV i ochronę Firewall, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.
Stosujemy rozsądne metody ochrony w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych, w tym standardowej technologii szyfrowania w Internecie w celu kodowania danych osobowych, które wysyłasz do nas za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Aby sprawdzić, czy jesteś w bezpiecznym miejscu na stronie internetowej przed wysłaniem nam danych osobowych, spójrz na prawy dolny róg przeglądarki internetowej i sprawdź, czy wyświetla obraz zamkniętej kłódki lub niełamanego klucza.
Należy jednak pamiętać, że chociaż podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, nie można zagwarantować, że transmisja przez Internet będzie bezpieczna. W związku z tym pamiętaj, że nie możemy w 100% zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do nas przez Internet.
Jako osoba fizyczna jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami i zobowiązaniami poniesionymi przez Gtechniq, wynikającymi z lub związanymi z dostępem użytkownika do witryny i / lub korzystania ze strony i / lub korzystania przez inną osobę z witryny, na którą taka osoba mogła uzyskać dostęp. strona za pomocą hasła.
Powinieneś podjąć niezbędne kroki, aby upewnić się, że twoje hasło jest poufne. Niech Gtechniq natychmiast się zorientuje, jeśli uważasz, że twoje hasło stało się znane innej osobie, lub jeśli twoje hasło zostanie / zostanie użyte w nieautoryzowany sposób.
Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą używane wyłącznie przez Gtechniq oraz przez jej przedstawicieli i usługodawców. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim. Wszystkie dane osobowe przekazane Gtechniq będą bezpiecznie przechowywane, przechowywane i traktowane jako prywatne i poufne.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, wyślij wiadomość e-mail na adres kontakt@gtechniq.pl

Dane ręczne

Dane przechowywane ręcznie przez Gtechniq obejmują:

Faktury i pokwitowania
CV
Wpływy z kart kredytowych
Adresy e-mail i dane kontaktowe
Informacje o zasobach ludzkich

Gtechniq stosuje rygorystyczną politykę dotyczącą danych, a wszelkie niepotrzebne dane osobowe są usuwane za pomocą bezpiecznej usługi niszczenia dokumentów. Wszystkie inne papiery osobiste są zamknięte, a dostęp do nich mają kierownicy działów. Gtechniq stosuje przejrzystą politykę biurową, zgodnie z którą wszystkie dokumenty powinny zostać usunięte z biurka i bezpiecznie zamknięte pod koniec dnia roboczego.

Twoje prawa

Poniższa sekcja wyjaśnia twoje prawa. Różne prawa nie są bezwzględne i każdy z nich podlega pewnym wyjątkom lub kwalifikacjom.

1. Prawo do otrzymania informacji
Masz prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i Twoje prawa. Właśnie dlatego Gtechniq dostarcza Ci informacje zawarte w niniejszych Informacjach na temat ochrony prywatności.
2. Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych (jeśli są przetwarzane przez Gtechniq) i innych określonych informacji (podobnych do tych podanych w niniejszej Informacji o prywatności) dotyczących sposobu ich użycia. Możemy odmówić udzielenia informacji, gdzie to zrobić, może ujawnić dane osobowe innej osoby lub w inny sposób negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
3. Prawo do sprostowania
Możesz poprosić nas o podjęcie uzasadnionych działań w celu skorygowania twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
4. Prawo do usunięcia
Jest to również znane jako “prawo do bycia zapomnianym” i, w uproszczeniu, umożliwia zażądanie usunięcia lub usunięcia twoich danych osobowych, gdy nie ma żadnego ważnego powodu, abyśmy dalej go używali lub jego użycie jest niezgodne z prawem. To nie jest ogólne prawo do usuwania; są wyjątki, np. gdzie musimy użyć informacji w obronie roszczenia prawnego.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do “zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania danych osobowych podczas oceny wniosku o sprostowanie lub jako alternatywy do usunięcia. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie możemy ich dalej używać. Prowadzimy listę osób, które poprosiły o dalsze wykorzystanie swoich danych osobowych, aby były “zablokowane”, aby upewnić się, że ograniczenie będzie przestrzegane w przyszłości.
6. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania pewnych danych osobowych do własnych celów w różnych organizacjach. Umożliwia to bezpieczne przenoszenie, kopiowanie lub przesyłanie danych osobowych między naszymi systemami IT i ich (lub bezpośrednio do użytkownika), bez wpływu na ich użyteczność. Dotyczy to tylko Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, przetwarzamy za Twoją zgodą lub wykonujemy umowę, której jesteś stroną (taką jak usługi wynagradzania i wynagradzania), która jest przetwarzana w sposób zautomatyzowany.
7. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania, z przyczyn odnoszących się do Twojej konkretnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie to odbywa się dla celów zgodnych z prawem interesów Gtechniq. Będziemy mogli nadal przetwarzać dane osobowe, jeśli będziemy w stanie udowodnić “uzasadnione uzasadnione podstawy przetwarzania, które unieważniają [twoje] interesy, prawa i wolności” lub potrzebujemy tego do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
8. Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które znacząco wpływa na Ciebie, z pewnymi wyjątkami. W takim przypadku masz prawo do interwencji człowieka, wyrażania swoich obaw i poddawania decyzji rewizji.

Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Informacji o prywatności w dowolnym momencie. Możemy wyróżnić wszelkie zmiany w tym oświadczeniu w dziale Aktualności na stronie internetowej. Zalecamy zapoznanie się z naszą sekcją wiadomości i regularne sprawdzanie oświadczenia o ochronie danych, aby upewnić się, że zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w tym oświadczeniu.

Skargi i zmiany

Wiemy, że twoja prywatność jest dla ciebie ważna. Jeśli masz skargę lub chcesz wprowadzić zmiany, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem:

Gtechniq Polska
ul.Jeziorki 86
02-867 Warszawa
Lub pod mailem : kontakt@gtechniq.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów sklepu internetowego.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i stron internetowych jest Detailing Services Michał Zaborowski Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Pory 60/42, 02-757 Warszawa („Administrator”).
 2. Dane osobowe usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 18 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej również RODO).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta. Przykładowo, jeżeli klient w trakcie składania zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. Możliwe cele zbierania danych osobowych lub klientów przez Administratora:
  1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży;
  2. zamówienie, zawarcie i realizacja umowy wykonania zabiegu nałożenia powłoki na pojazd, jak również innych zabiegów i usług oferowanych przez Administratora;
  3. kontakt z Administratorem w celu wykonania punktów a) i b) powyżej;
  4. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta z zamówienia zabiegu nałożenia powłoki na pojazd lub innych zabiegów i usług oferowanych przez Administratora, Administrator udostępnia dane właściwym osobom odpowiedzialnym za wykonanie takiego zabiegu lub usługi.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
  7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe klientów korzystających ze sklepu internetowego i stron internetowych Administratora: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku klientów nie będących konsumentami administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym lub do realizacji usługi oferowanej przez Administratora. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego lub innych stronach Administratora oferujących usługi lub produkty.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a) i b) RODO.
 6. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego lub innych stron Administratora (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy i strony internetowe). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego i innych stron internetowych Administratora w następujących celach:
  1. identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego i innych stron internetowych Administratora;
  4. dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji klienta;
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego i innych stron internetowych Administratora.
 2. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego i innych stron internetowych Administratora (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające te strony internetowe. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego lub innych stronach internetowych Administratora oraz w regulaminie sklepu internetowego obowiązkowych danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub wykonania usługi oferowanej przez Administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub wykonania usługi.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. W przypadku udzielenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 8. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 10. Sklep Internetowy i inne strony internetowe Administratora mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego i innych stron internetowych zarządzanych przez Administratora.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Ciasteczka

O ciasteczkach

1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari 

Jesteśmy wszędzie

Znajdź Eksperta
lub Sklep

Znajdź eksperta w Twojej okolicy